Lær at skrive en avisartikel med spalter

Forsiden

Tekstbehandling

Artiklens opbygning

Skrivemodeller

Avisens genrer

Vælg et emne

Find et billede

Skriv en kladde

Rediger din tekst

Layout til artiklen

Brug spalter

Rediger din artikel

Logbog

 
Copyright ©

Hvis du fx tegner en tegning, skriver en tekst eller tager et fotografi har du ejendomsretten til det.

Hvis andre vil bruge det, skal de spørge dig om lov.

Det samme gælder for alt det du finder i bøger, blade, aviser eller på internettet.

Der er nogen, der ejer det.

   

Jeg er tilmeldt Copydan, Tekst & Node.

Det betyder, at hver gang du downloader mit materiale til undervisningsbrug og husker at rapportere til Copydan, så falder der lidt af til mig, uden at det koster noget for dig.


Avisens genrer

Information:

 • Nyhedshistorie

 • Referat

 • Reportage

 • Baggrund

 • Feature

 • Interview

Opinion:

 • Kommentar

 • Leder

 • Anmeldelse

 • Læserbrev

 • Kronik

Din artikel skal være en nyhedshistorie, dvs. et referat eller en reportage.

Nyhedskriterier

En nyhedshistorie kan være et referat eller en reportage.

En nyhed skal være:

Væsentlig

(betyde noget for mange mennesker)

Aktuel

(noget der er oppe i tiden)

Identifikation

("Bare det var mig", "Godt det ikke er mig")

Konflikt

(når man strides om en sag)

Sensation

(noget usædvanligt og helt uventet)


Referat

Referatet fortæller om noget, der er sket.

Man refererer det, som andre mennesker (kilder) har sagt eller skrevet. Alle oplysninger skal med, og de skal være korrekte og objektive.

Reportage

En reportage er fx, når man selv har været ude på det sted, hvor begivenheden sker, og man giver læseren en fornemmelse af, at de selv er til stede. Begivenheden og dens omgivelser er detaljeret beskrevet.

Man afgør selv, hvad historien går ud på. Kilderne er reduceret til en slags vidner.

En reportage kan også være, når man har undersøgt noget og underbygger med kilder, fx historisk eller videnskabeligt materiale, dokumenter el. lign. Eller afslører ulovlige forhold.

 Den gode nyhedshistorie

En nyhed er en begivenhed, altså noget som er sket.

En begivenhed kan være mere eller mindre opsigtsvækkende.

En væsentlig nyhed har betydning for mange læsere, eller er livsvigtig betydning for få læsere.

Aktuelle nyheder handler om det netop skete eller noget typisk for nutiden. Noget som optager læserne her og nu.

Identifikation taler til dine følelser og din forståelse af andre, så nyheden føles vedkommende.

Konflikt er, når der er forskellige opfattelser. Nyheden handler om en strid mellem personer.

En sensation er noget usædvanligt, noget overraskende eller noget helt uventet.Hanne Thoms, 6070 Christiansfeld - Copyright © August 2005