Lær at skrive en avisartikel med spalter

Forsiden

Tekstbehandling

Artiklens opbygning

Skrivemodeller

Avisens genrer

Vælg et emne

Find et billede

Skriv en kladde

Rediger din tekst

Layout til artiklen

Brug spalter

Rediger din artikel

Logbog

 
Copyright ©

Hvis du fx tegner en tegning, skriver en tekst eller tager et fotografi har du ejendomsretten til det.

Hvis andre vil bruge det, skal de spørge dig om lov.

Det samme gælder for alt det du finder i bøger, blade, aviser eller på internettet.

Der er nogen, der ejer det.

   

Jeg er tilmeldt Copydan, Tekst & Node.

Det betyder, at hver gang du downloader mit materiale til undervisningsbrug og husker at rapportere til Copydan, så falder der lidt af til mig, uden at det koster noget for dig.


Skrivemodeller

Der findes forskellige skrivemodeller, fx nyhedstrekanten, kommoden og feature-hjulet.

 

Du skal bruge nyhedstrekanten:

 

  • Læseren får hurtigt at vide, hvad historien handler om

  • Læseren kan stoppe så snart det vigtigste er læst

  • Historien kan forkortes ved at klippe væk bagfra, uden at kernen i historien bliver ødelagt

Den journalistiske skrivemodel i nyhedshistorier

1. Hovedbudskabet og konklusion

2. Uddybning og præcisering

3. Fortsat præcisering og sammenfatning

Svar på 5 hv-spørgsmål

Det vigtigste i læserens øjne skal komme først. De første få linjer i din artikel skal svare på disse 5 spørgsmål:

  • Hvem

  • Hvad

  • Hvor

  • Hvornår

  • Hvordan

Derefter uddyber du det vigtigste, så det næstvigtigste til du har svaret på alle de ting, som du mener, at læseren har brug for at vide.

Brug korte sætninger og almindeligt sprog

Skriv korte sætninger. Brug afsnit. Det øger læserens lyst til at læse dine linjer.

Brug almindelige ord i stedet for fremmedord. Din artikel skal kunne forstås af alle, så det er godt at bruge helt almindeligt hverdagssprog.

 Skrivemodel

Din artikel skal dække de 5 hv-spørgsmål, ellers sidder læseren tilbage med ubesvarede spørgsmål.

Rubrikker er vigtige. Allerede her bliver mange historier valgt til eller fra af den skimmende avislæser.

De fleste nyhedshistorier laves i en nyhedstrekant:

Først konklusionen på historien, gerne som en rubrik.

Derefter det meget vigtige.

Så det vigtige.

Det mindre vigtige.

Det ikke vigtige.

Det kedelige.

Resten er det der kan undværes.Hanne Thoms, 6070 Christiansfeld - Copyright © August 2005