Lær at skrive en avisartikel med spalter

Forsiden

Tekstbehandling

Artiklens opbygning

Skrivemodeller

Avisens genrer

Vælg et emne

Find et billede

Skriv en kladde

Rediger din tekst

Layout til artiklen

Brug spalter

Rediger din artikel

Logbog

 
Copyright ©

Hvis du fx tegner en tegning, skriver en tekst eller tager et fotografi har du ejendomsretten til det.

Hvis andre vil bruge det, skal de spørge dig om lov.

Det samme gælder for alt det du finder i bøger, blade, aviser eller på internettet.

Der er nogen, der ejer det.

   

Jeg er tilmeldt Copydan, Tekst & Node.

Det betyder, at hver gang du downloader mit materiale til undervisningsbrug og husker at rapportere til Copydan, så falder der lidt af til mig, uden at det koster noget for dig.

 


Tekstbehandling i Word

Overskrift 1, Arial, ca. str. 28 til rubrik (overskriften)

Overskrift 2, Arial 14 til mellemrubrik (ultrakort resumé)

Normal, Arial 9 til byline (afsenderen)

Normal, Arial 8 til billedtekst

Normal, Times New Roman 10 til brødtekst

Indsætte et billede eller en illustration

Bruge orddeling

Bruge lige margener

Bruge spalter

Redigere tekst (slette, rette, tilføje)

Åbne, gemme og udskrive tekster

Indrykning ved nye afsnit


1. Avisartiklen uden spalter


2. Avisartiklen med spalter

 


Formål for faget tekstbehandling

Formålet med under-visningen i tekstbehandling er, at eleverne tilegner sig viden om informations-teknologiens betydning for skrive- og kommunikations-processen.

Stk. 2. Med udgangspunkt i egne erfaringer skal eleverne blive fortrolige med at anvende de informations-teknologiske redskaber, der kan benyttes i skrive- og kommunikations-processen.

Stk. 3. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at arbejde åbent, skabende og eksperimenterende med tekster, billeder og lyd. Dette danner baggrund for, at eleverne får viden om samspillet mellem indhold, æstetik og formidling.

Stk. 4. Undervisningen skal give eleverne baggrund for at vurdere, hvor og hvordan det er hensigtsmæssigt at anvende de informations-teknologiske skrive- og kommunikations redskaber i og uden for skolen og for at forstå tekstbehandlings samfundsmæssige betydning.Hanne Thoms, 6070 Christiansfeld - Copyright © August 2005