Forside        Vandreoplevelser        Billedserier        Her er Gendarmstien

ETAPE 2

Tårnhøj voldsted

Den krumme vej

Grænsebommen i Rønsdam

Vældkilde

Kruså TunneldalGendarmstien: Hold til venstre


Gendarmstien er afmærket


Idyllisk hus ved Gendarmstien


Niehuus sø


Landskabet før Rønsdam


Hærvejen & Gendarmstien


Vældkilde


Nyttig information


Smuk natur langs Gendarmstien

 

Onsdag d. 29. april 2015: Padborg-Kruså

 

I dag lykkedes det mig at finde Gendarmstiens begyndelse for enden af Haraldsdalvej i Padborg. Det blå gendarmskilt var godt "gemt" mellem skraldespande og hækken. Hele vejen til Kruså var der skiltet, så man ikke kom i tvivl. En fantastisk 5,5 km lang gåtur gennem skov & over marker. 

 

Af Hanne Thoms.

 

Mine forældre og Jens' mor havde ikke tid i dag, så vi valgte at tage etape 2 uden dem. Jeg var lidt betænkelig ved at skulle vandre alene, men det var en værdifuld gave at kunne nyde naturens mange helsende lyde og smukke scenarier i pagt med mig selv.

 

Og med servicevogn (Jens) ved Rønsdam grænseovergang og derefter afhentning i Kruså, så kunne det ikke være mere perfekt. Nu glæder jeg mig endnu mere til næste etape om en uge eller to, som det kan passe.

 

Så fandt jeg Gendarmstien

 

Gendarmsti-skiltet

 

Gendarmstien i Haraldsdal

 

 

Niehuus sø

 

Den Krumme Vej

 

Grænsebommen i Rønsdam

 

 

I dag gav jeg mig god tid til at undersøge og finde gendarmskiltet, inden jeg gik videre fra Haraldsdalvej. Jeg vidste, hvor jeg skulle kigge, nemlig ved hækken. Og fandt skiltet skjult bag nogle skraldespande.

 

Her kan jeg varmt anbefale turistrådet (eller hvem der er de ansvarlige) at sætte et skilt op i øjenhøjde, så det ses tydeligt. For hvem tænker på at lede ved siden af opstillede skraldespande?

 

Skoven mellem Haraldsdal og Niehuus er smuk

Der var flere, som var ude at gå tur på denne strækning. Skovstien var helt tør, skovbunden fyldt med blomstrende anemoner, og det var en fordel med gode vandresko i det meget kuperede og ujævne terræn.

 

Et smukt sted at vandre, fyldt med rislende, små vandløb og nyudsprungne bøgetræer. Også gamle krogede grene, som hang ud over stien.

 

Denne gang var der udsigt til Niehuus sø fra den danske side, og jeg var tættere på søen, end vi var fra den tyske side, da vi gik den forkerte vej.

 

Jeg kunne ikke få øje på Tårnhøj voldsted

På den tyske side af Gendarmstien ved Niehuus findes resterne af en gammel borghøj, volde og voldgrave.

 

Dette er sporene efter den borg, der blev opført i 1300-tallet (på Margrethe 1.'s tid) af slesvig-holstenske fyrster, så de kunne bevogte "Den Krumme Vej". En vej mellem Hærvejen ved Rønsdam og Flensborg.

 

Navnet Niehuus betyder 'det nye hus'.

 

Den Krumme vej var en vigtig indtægtkilde

Den Krumme Vej var en gammel, brolagt handelsvej mellem Rønsdam og Niehuus. Vejen var en sidevej til Hærvejen og førte til Flensborg. I begyndelsen af 1400-tallet opkrævede Erik af Pommern 8 skilling for hver okse, der kom denne vej.

 

Den gamle brolægning blev frilagt og restaureret i 2001. Det er den ældste brolagte vej i Danmark, vi kender. Ved grænseovergangen i Rønsdam kan man se, hvordan vejen så ud.

 

Grænsebommen i Rønsdam

Grænsebommen ved 'Den Krumme Vej' i Rønsdam er den sidste, der er bevaret langs den dansk-tyske grænse. Selve grænseovergangen mistede sin betydning, da Schengenaftalen trådte i kraft 25. marts 2001. Nu er det kun baglandet, der overvåges.

 

Netop her havde Jens mulighed for at parkere og vente på, at jeg dukkede op. Rønsdam ligger ca. midt imellem Padborg og Kruså, når man vandrer på Gendarmstien. Et passende sted at holde drikkepause og tilmed et spændende sted med flere historiske seværdigheder.

 

Fra Rønsdam følges Gendarmstien ca. 300 m med Hærvejen, som i dag er en ganske almindelig asfalteret landevej. Herefter drejer man til højre ad en grusvej, derefter små stier hen over og langs med marker.

 

Undervejs er der skiltet til et udsigtspunkt, en lille afstikker på 100 m op ad en stejl bakke. Fra dette udsigtspunkt kan man se Bov og Kruså i horisonten.

 

 

Vældkilde

 

 

Vældkilde findes lidt nord for Rønsdam

Efter sidste istid (det er 10.000-15.000 år siden) blev der dannet mosejord i Kruså Tunneldal, som ligger i skellet mellem Danmark og Tyskland.

 

Et væld-område er dannet ved forsumpning, og en væld-kilde er grundvandet, som siver frem gennem større flader, der hvor grundvandsspejlet skærer jordoverfladen, oftest ved foden af stejle skrænter. En væld-kilde løber således ikke af sted som en bæk.

 

Selv om der er sat et skilt op, skal man helt tæt på for at opdage, at her er der en kilde. Vandet pibler ganske stille op ad jorden.

 

 

Krusåen

 

NATURA 2000

 

 

Kruså Tunneldal

Kruså Tunneldal blev dannet under sidste istid. Den ligger i en 7½ km lang bue mellem Padborg og Kobbermølle og har sit udløb i Flensborg fjord. Landskabet er præget af stejle skråninger, og ved flere af dem findes kilder.

 

Flere kilder og småvandløb munder ud i Krusåen, som løber gennem Niehuus sø og Kruså Møllesø. Åen er omgivet af sumpskov, bøgeskov, rørskov, moser og enge.

 

NATURA 2000 er et netværk i EU

Tunneldalen er på den tyske side udpeget til at være et NATURA 2000-område pga. den enestående natur og de sjældne dyre- og plantearter, der findes her. NATURA 2000 er et netværk inden for EU og har til formål at beskytte unikke naturområder.

 

På den tyske side ved Niehuus sø findes et informationsskilt om NATURA 2000. Det så vi på første etape, hvor vi gik "forkert". Det var dog først i dag, da jeg gik på de små stier gennem tunneldalen, at jeg lagde mærke til alle de små detaljer i den unikke natur, som findes her.  

 

I dag var jeg også så heldig, at min vej pludselig blev 'spærret' af et rådyr. Først stod det helt stille, og vi kiggede på hinanden. Inden det tog flugten, nåede jeg at tage et foto.

 

Lige før Gendarmstien forlader skovområdet i Kruså og når ind til byen, kan man tage en afstikker til Møllesøen (ca. 300 m viste skiltet). Her er der et fugletårn og en fantastisk udsigt over søen. Ikke noget jeg følte mig fristet til, men en mulighed for de interesserede.

 

Vandreoplevelser     Næste etape    

 

 


 

Hanne Thoms, DK 6070 Christiansfeld, © Copyright 2015