Forside        Vandreoplevelser        Billedserier        Her er Gendarmstien

ETAPE 8

Brunsnæs-Busholm

Wolffsgård i Gammelgab

Skelde Vig

Røverborg i Skrækkehøj

Bomærke i Maaling

Kragesand

Højvandsmærke i RøjhusEftermiddagskaffe i Brunsnæs


Gl. Færgevej i Brunsnæs


Busholmvej 19


Gendarmstien ved Busholm


Wolffsgård Navnesten


Skelde Vig


Skrækkehøj


Bomærke på en sten i Maaling


Strandengen ved Kragesand


P-pladsen ved Kragesand


Højvandsmærke i Røjhus

 

Torsdag d. 11. juni 2015: Brunsnæs-Kragesand

 

En herlig naturoplevelse ad alenlange grusveje, over marker og langs stranden, mens solen bagte fra en næsten skyfri himmel. Vi nød gåturen, selv om jeg endte med ømme fødder.

 

Af Hanne Thoms.

 

Mellem Brunsnæs og Busholm

 

Ved Busholm strand

Påklædningen hjemmefra stemte ganske godt overens med det lidt overskyede vejr og 15o. I løbet af eftermiddagen forduftede skyerne dog, og temperaturen steg til godt 20o. Tilmed var det næsten vindstille. Dér savnede vi bare tæer i sandaler, shorts og en bluse med korte ærmer.

 

Turen startede med tidlig eftermiddagskaffe ved Brunsnæs gamle færgeleje. Her var skønt, og i løbet af kort tid kom der mange andre besøgende. For enden af P-pladsen, hvor Brunsnæs Fjordvejen starter, var der offentlige toiletter.

 

Vi vidste, at der var ca. 9 km at gå fra Brunsnæs til Kragesand, og at det var tvivlsomt, om der var toiletter undervejs. Det var der heller ikke før Kragesand.

 

Til gengæld var der flere steder langs stranden opstillet borde og bænke, endda hvor man kunne køre til i bil. Men fordi vi ikke kendte disse små oaser på forhånd, havde vi ikke aftalt at mødes med vores ledsagervogn undervejs. Således blev turen i dag i ét stræk, dog med mange korte kigge-nyde udsigten og naturen.  

 

Gl. Færgevej var datidens Europavej

Vi startede vandringen, hvor vi sluttede sidst, nemlig i krydset ved Gl. Færgevej og Kejserdom. Gl. Færgevej var datidens Europavej mellem København og Tyskland.

 

Man rejste fra København til Fyn, videre til Als, over Alssund til Sundeved, og ned gennem Broagerland til Brunsnæs, hvorfra færgen sejlede til Holnæs. Herfra videre til Munkbrarup, så Missunde ved Slien og derefter sydpå.

 

Min far fortalte, at min vist nok 3 gange tipoldefar (han hed også Thoms til efternavn) havde en kro og en hestestald i Missunde. Jeg er spændt på, om jeg kan finde flere oplysninger om dette.

 

Busholm har en spændende historie

Gendarmstien førte os forbi den gamle stråtækte gård på Busholmvej 19. Her fandt en omfattende sorgbearbejdelse sted under og efter 1. verdenskrig. Gårdens eneste søn Lorenz deltog i 1. verdenskrig og blev meldt savnet i april 1917.

 

Hans ældste søster Maria kunne ikke forlige sig med, at han måske var død. Hun så en række syner, hvor han blev taget til fange under slaget ved den franske by Arras - og om hans tilværelse som krigsfange.

 

Disse syner beskrev hun i "Marias åbenbaringer", hvor hun både tegnede og fortalte om sine syner. Familien troede på, at det var sandt, og 30 år senere satte den yngste søster Dorothea en eftersøgning i gang. Historien melder intet om, hvordan det gik.

 

I nabolaget lå der fra 1869-1914 et skibsbyggeri, hvor man byggede joller og forskellige både. De fleste både var til kystfiskeri, men nogle af bådene blev købt af teglværkerne, som skulle bruge dem til at sejle mursten fra strandbreddens landinger ud til de større fragtskibe, der lå for anker på det lidt dybere vand.

 

Høje sten ved Wolffsgård

 

Skelde Vig

 

Skrækkehøj

Wolffsgård i Gammelgab

Fra Busholm fører Gendarmstien ned til stranden, og efter et kort stykke langs stranden er det lange grusveje ind til Gammelgab, hvor man kommer forbi Wolffsgård.

 

Denne gård har en gammel navnesten, og gården er opstået ved sammenlægning af flere ejendomme samt opførsel af et nyt gårdanlæg efter landboreformerne og udskiftningen i 1777.

 

Her stod der også en masse høje sten. Nogle stod i en rundkreds bag en lade, andre i række på græsplænen. Vi fandt dog ikke ud af, hvor de kommer fra. 

 

Skelde Vig er en dejlig bugt

Fra Gammelgab fortsætter Gendarmstien som en grusvej ned til Skelde Vig. Man kan køre hele vejen i bil. Der er utrolig smukt og øde ved stranden, og vi holdt en lille kigge og snakke pause ved en badebro. Her var der nemlig opstillet bord og bænk.

 

Vi faldt i snak med en hundetræner, som havde sine to golden retrivere med. De nød at pjaske rundt i vandet og var meget velopdragne. Han fortalte, at han boede i Egernsund, men han valgte gerne dette sted til at lufte sine hunde, fordi der sjældent kom andre.

 

På Skrækkehøj lå der en sørøverborg 

Efter at have passeret Vigsmose fortsætter Gendarmstien ind i landet mod Skrækkehøj. Navnet Skrækkehøj stammer muligvis fra det gamle sønderjyske ord "skrægh", som betyder skrå. Dvs. en skrå høj.

 

Et sagn beretter, at her lå der i 1200-tallet en røverborg, som var omgivet af volde. Borgen lå på en bakke tæt ved den nærliggende Vigsmose, som dengang var sejlbar.

"Den Røde Ons" røvede skibe, der sejlede forbi, og mange uskyldige blev holdt fanget i borgens skumle kældre.

 

I slutningen af 1200-tallet hærgede sørøveren Alf farvandet fra Flensborg Fjord og ud til Østersøen. Det fortælles, at han efter sine togter gemte sig i et nor ved Gråsten.

Men i 1298 blev han taget til fange og hængt.

 

Bomærke på en sten i Maaling

 

Maalings sommerhus på strandengen

 

Kragesand

 

Kragesand nr. 3 i Røjhus

Bomærke på en sten i Maaling

Fra Skrækkehøj fortsætter Gendarmstien ad grusvejen Skeldemark til Maaling, hvor man kommer forbi en gård, der har en gammel, speciel sten stående ude ved vejen.

 

Denne sten var gårdens bomærke, og mærket forestiller en trefork. Bomærket kunne hugges ind på skelpæle, og dyrene kunne brændemærkes med symbolet. Således kunne man altid afgøre ejerforholdet ved fx fælles græsning.

 

Gendarmstien fortsætter langs den asfalterede vej, og der-efter skulle vi med en grusvej ind over marken og ned til strandengen ved Kragesand.

 

Kragesand er sydspidsen på Broagerland

Før i tiden var det naturlige udløb fra den nu tørlagte Skel-de Mose gennem denne strandeng. Her blev der i sidste århundrede gravet sand i store mængder, som blev sejlet bort. Kasernen i Sønderborg fik sand her fra.

 

Gendarmstien fortsætter over strandengen, som afgræsses af kødkvæg af racerne Piemontese, Hereford og Simmental. Køerne og deres kalve lukkes ud i det tidlige forår, og i en periode går de sammen med en tyr.

 

Tyrens opgave er selvfølgelig at gøre alle køerne drægtige. Når denne opgave er løst, flyttes tyren til en anden mark. En informationstavle beskriver, at tyren er godmodig og udvalgt til et areal, hvor der også færdes mennesker. Samtidig kan man også læse retningslinjer for, hvordan man opfører sig, når man passerer engen.

 

Herefter går Gendarmstien langs med stranden, som er fyldt med groft, stenet sand og mange sten. Det var ret tungt at gå i.

 

Ved sydspidsen er der en P-plads, og fra stranden gik vi med en lille sti igennem en masse hybenbuske. På P-pladsen ventede vores ledsagerbil, det var dejligt.

Der var også et lille toilet, som absolut ikke kan anbefales. Det var mere end ulækkert og beskidt.

 

Højvandsmærke i Røjhus

Ved Kragesand nr. 3 i Røjhus er der en sten, der markerer vandstanden ved stormfloden 13. november i 1872. Denne dag stod vandet 3,60 m over daglig vande. Højvandet kom samtidig med en orkanagtig storm, som væltede to fiskerhuse og beskadigede et tredje.

 

Vandstandsmærket i huset er først sat i efter senere opmåling, fordi huset blev bygget efter stormfloden.

 

Denne gang sluttede dagen med aftensmad på "Den Gamle Kro" i Gråsten.

 

Vandreoplevelser     Næste etape 

 

 


 

Hanne Thoms, DK 6070 Christiansfeld, © Copyright 2015