Uenighed og forskellighed i empatisk kommunikation & samarbejde om opfyldelse af behov.

             

 

STARTSIDE

 

INTRODUKTION 

 

IKKEVOLDELIG KOMMUNIKATION 

 

AT LÆRE GIRAFSPROG

 

FAKTA 

 

FØLELSER 

 

BEHOV

 

ANMODNINGER 

 

AT TALE GIRAFSPROG 

 

AT LYTTE MED GIRAFØRER

 

GIRAFSPROG - OG KONFLIKTLØSNING

 

SKOLERS ERFARINGER

 

GIRAFSPROG - KONKLUSION

 

ELEV-MATERIALER

 

LITTERATUR  

 

LINKS 

 

 

At lære girafsprog

 

Janne Hejgaard beskriver i sin bog "Goddag, giraf", hvordan girafsprogsundervisning kan praktiseres ved hjælp af ØVELSER OG TRÆNING i: (i nævnte rækkefølge!!)

 

Fakta

 • sanse, ydre sansning

 • sætte ord på sansninger

 • gengive fakta (set, hørt, mærket)

 • kende forskel på fakta og fortolkning

Følelser

 • registrere egne følelser

 • tale ud fra egne følelser

 • bruge et følelsesmæssigt ordforråd

 • registrere og tale om egne indre sansninger

 • genkende sammenhængen imellem egne følelser og egen krops reaktioner

 • genkende den ydre anledning (fakta) og den indre årsag til egne følelser (behov) - og lære at skelne imellem disse

Behov

 • registrere egne behov

 • tale ud fra egne behov

 • udtrykke egne behov positivt og alment

 • bruge et behovsrelateret ordforråd

 • genkende sammenhængen mellem følelser og behov

Anmodninger

 • fremsætte anmodninger positivt og konkret

 • kende forskel på en anmodning og en ordre

 • omsætte egne behov til handlinger

 • håndtere et "nej" til en anmodning

At tale girafsprog i praksis

 • kende forskel på girafsprog og ulvesprog

 • udtrykke sig i termer af følelser og behov

 • løse konflikter ved hjælp af girafsprog

At lytte med giraf-ører

 • lytte efter følelser og behov bag ved ulvesprog

 • høre følelser og behov hos andre

 • gætte følelser og behov hos andre

 • spørge til andres følelser og behov

Kilde: Janne Hejgaard, Goddag giraf, Ikke-voldelig kommunikation, girafsprog, begynderundervisning.

 

 CVU 2003 - DK 6100 Haderslev  -  Winnie Maj Nydahl, Pernille Vosbein Wiltrup, Mette Møller Madsen og Hanne Thoms

Hitcounter oprettet 23.11.2014: