Uenighed og forskellighed i empatisk kommunikation & samarbejde om opfyldelse af behov.

             

 

STARTSIDE

 

INTRODUKTION 

 

IKKEVOLDELIG KOMMUNIKATION 

 

AT LÆRE GIRAFSPROG

 

GIRAFSPROG - OG KONFLIKTLØSNING

 

SKOLERS ERFARINGER

 

GIRAFSPROG - KONKLUSION

 

ELEV-MATERIALER

 

LITTERATUR  

 

LINKS 

 

 

Girafsprog og konfliktløsning

 

En konflikt er en uoverensstemmelse, der giver spændinger i og mellem mennesker. Spændinger opstår, når den ene eller begge parter oplever ubehag eller føler sig angrebet.

 

Det kriminalpræventive Råd skriver:

 

Skolen som arena for forskelligartede konflikter

Skolen er dagligt arena for mødet mellem flere forskellige interesser, holdninger og ideer og bliver derfor også uundgåeligt arena for forskelligartede konflikter.

 

Konflikter er en naturlig del af livet

Konflikter er i sig selv hverken 'gode' eller 'dårlige'; de er en naturlig del af menneskelivet. Afgørende er derimod, hvordan de håndteres. Desværre udvikler konflikterne sig ofte i en destruktiv retning; i stedet for at udvikle og styrke fællesskabet kan de være med til at indsnævre livsmulighederne for den enkelte og gruppen.

 

Mistrivsel i skolen

De senere års forskning har påvist, at helt op til 20% af en skoleårgang ikke har det godt i skolen. Gruppen mistrives på grund af mobning og udelukkelse fra det sociale fællesskab. Samtidig viser erfaringen, at selvsamme gruppe af børn og unge har stor risiko for at udvikle sig i en negativ retning, og at konsekvensen i sidste ende kan blive kriminalitet, misbrug, aggressiv adfærd, isolation osv. "

 

Forstå konflikter som udtryk for uopfyldte eller krænkede behov

Forståelsen af menneskelige behov udgør nøglen til at åbne konflikter og til at leve med dem. Ved at forstå konflikter som udtryk for uopfyldte eller krænkede behov hos én eller flere parter skabes grundlaget for at søge konflikterne løst.

 

 

Håndtering af uenigheder og konflikter

 

Optrapning og hårdknuder på ulvemanér

På ulvemanér er resultatet en optrapning eller hårdknude. Kommunikationen kan flytte sig fra sagplan til personplan, hvor det så kommer til at handle om at få ret, om magt eller at der er noget i vejen med de andre.

 

Gensidig inspiration i girafuniverset

I girafuniverset opfattes uenighed som en rigdom: Frugtbart med flere meninger om samme sag, forskelligheder kan bruges til gensidig inspiration, der kan handles ud fra, således at uenigheder ikke udvikler sig til konflikter.

 

Girafsprog og konfliktløsning

Girafsprog kan både bruges til at forebygge konflikter og til at løse konflikter. En forudsætning er deltagelse af en udenforstående, som har mæglerrollen og lytter efter/spørger til, sætter fokus på de impliceredes følelser og behov.

 

Konfliktmæglerens opgaver:

  • Henter følelser og behov frem bag vurderingerne.

  • Henter positive og almene behov frem bag negativt og specifikt formulerede behovsudsagn.

  • Henter de positive og almene behov frem bag de formuleringer, der er en blanding af behov og anmodning.

  • Adskiller følelser fra oplevelser og synliggøre det bagvedliggende behov.

Åbenhed om ikke-mødte behov

Så længe vi er helt fulde af følelser, der fortæller om vores egne ikke-mødte behov, er vi ikke i stand til at forholde os til noget som helst andet – og slet ikke til andres behov. Først når vi oplever os hørt og måske mødt, er vi i stand til at være åben for, hvad andre måske har brug for lige nu.

 

Synlighed giver mulighed for at blive mødt på vore behov

Når vores følelser og behov får opmærksomhed, bliver vi samtidigt bevidste om dem. Denne synlighed giver mulighed for at blive mødt på vore behov, giver tillid til, at vore behov er betydningsfulde, vi kommer til at opleve os selv synlige, værdifulde og i kontakt med andre.

 

Fokus flyttes fra personen til sagen

Det kræver en vis udvikling og abstraktionsevne samt træning at kunne lytte med girafører og spørge ind til, når man selv er følelsesmæssigt involveret. Nysgerrighed og undren samt gætten på den andens følelser og behov kan være en god indfaldsvinkel, hvor fokus flyttes fra personen til sagen.

 

 CVU 2003 - DK 6100 Haderslev  -  Winnie Maj Nydahl, Pernille Vosbein Wiltrup, Mette Møller Madsen og Hanne Thoms

Hitcounter oprettet 23.11.2014: