Uenighed og forskellighed i empatisk kommunikation & samarbejde om opfyldelse af behov.

             

 

STARTSIDE

 

INTRODUKTION 

 

IKKEVOLDELIG KOMMUNIKATION 

 

AT LÆRE GIRAFSPROG

 

GIRAFSPROG - OG KONFLIKTLØSNING

 

SKOLERS ERFARINGER

 

GIRAFSPROG - KONKLUSION

 

ELEV-MATERIALER

 

LITTERATUR  

 

LINKS 

 

 

 

 

 

 

Girafsprog - for eller imod

 

Berit Mikkelsen mener  (www.beritmikkelsen.dk)

 

Formålet med ikkevoldelig kommunikation

Ikkevoldelig kommunikation er et redskab, hvis formål er at skabe og vedligeholde en ligeværdig og respektfuld kontakt, som gør det lettere at have et samspil, hvor alles behov tilgodeses. 

 

Ærlighed og empati er fundamentet

Modellens to grundpiller - ærlighed og empati – trænes ud fra et fokus på følelser og behov. Ærlighed og empati er det fundament, vi står på, når vi vil tale og lytte fra hjertet.

 

Træning af et dagligdags girafsprog

Træningen fokuserer bl.a. på at få et dagligdagssprog med sig i bagagen, som afspejler og tydeligt demonstrerer de to kvaliteter

  • at blive på egen banehalvdel

  • at kunne give den anden sin taletid

uden at blive filtret ind i hinandens psykiske liv på ukonstruktive måder.

 

 

Bodil Weirsøe mener

(Bodil Weirsøe. Girafsprog. Empatisk kommunikation i pædagogens arbejde.)

 

Lovord om girafsprog

Der er sagt mange lovord om girafsprog, og om dets grundlægger Rosenberg, men ingen har vel nogensinde skabt noget nyt uden også at møde kritik.

 

En meget tidskrævende måde at kommunikere på

Alle kan nok umiddelbart tilslutte sig, at kommunikation mellem mennesker bør foregå fredeligt, lyttende og uden fordømmelse, hvis et fælles grundlag for videre samarbejde er målet. Samtidig mener vi at kunne konstatere, at en del af dynamikken i sproget nemt kan drukne i lange empatiske jeremiader, samt at mange eksempelvis børn vil miste tålmodigheden og føle sig snakket ihjel. Ydermere synes vi, at det er en meget tidskrævende måde at kommunikere på, samt at den nok er mere velegnet i mæglersituationer end i almindelig samtale. En åben, lyttende, ikke-fordømmende kommunikation må kunne finde sted på en mindre omstændelig måde.

 

Girafsproget som kommunikationsmetode overlever let kritikken

Fra mere  professionel side udtrykker Bodil Weirsøe cand. Phil, er pæd. og forsker i empatisk kommunikation ved Ålborg Universitet, sin overordnede begejstring for girafsprog, men samtidig forholder hun sig kritisk til en del af Rosenbergs teorier bag metoden. Hun er dog ikke i tvivl om, at girafsproget som kommunikationsmetode let overlever kritikken og i sammenligning med andre kommunikationsmetoder har store kvaliteter.

 

Tankeprocessen vigtig bag erkendelsen og opfattelsen af behov

Weirsøe mener bl.a., at det ikke er nok blot at erkende, at der er et naturligt behov bag enhver følelse og ytring, men at man bør fortolke sine følelser, acceptere dem og tage ansvar for dem og dermed få større overblik og mening. Endvidere mener hun, at det er urealistisk, at Rosenberg i modsætning til systemisk kommunikation negligerer tankeprocessen som værende vigtig bag erkendelsen og opfattelsen af behov, og endvidere påpeger hun det ironiske i, at det kræver så stor tankekraft at praktisere en metode, der helt ser bort fra tankernes vigtighed.

 

En mere realistisk girafmodel

Weirsøe taler også om vigtigheden af at overveje hvor stor en del af sit eget og den andens indre liv, det er hensigtsmæssigt at bringe frem i kommunikationen, et aspekt Rosenberg slet ikke kan med. Det åbner op for en mere realistisk girafmodel synes vi, idet det giver mulighed for at have en empatisk indstilling til det andet menneske og samtidig praktisere girafsproget, som man finder det praktisk og hensigtsmæssigt i situationen.

 

At give empatisk opmærksomhed

Denne indfaldsvinkel gør det meget mere realistisk at kommunikere på denne måde med børn, da det rent praktiske i arbejdet som pædagog kan tilgodeses. F.eks. bliver det muligt og acceptabelt altid at afveje forskellige mål i en given situation f.eks. vigtigheden ved at give et enkelt barn stor empatisk opmærksomhed sammenholdt med, at der er 23 andre børn, der har brug for opsyn. Girafsprog er en uovertruffen inspiration til en så empatisk kontakt med andre som muligt og Bodil Weirsøe konkluderer, at til netop dette formål er der ingen andre metoder, der er mere velegnet, hvilket vi set med vore endnu ukyndige øjne han tilslutte os – især med hendes forslag til en mere åben fortolkning.

 

 CVU 2003 - DK 6100 Haderslev  -  Winnie Maj Nydahl, Pernille Vosbein Wiltrup, Mette Møller Madsen og Hanne Thoms

Hitcounter oprettet 23.11.2014: