G R Ø N L A N D   I   4.  K L A S S E

Billeder fra Vest-Grønland © Flemming Flouberg

 

Billeder fra Vest-Grønland

 

Uumannaq

Qaanaaq

© Flemming Flouberg

 

Flemming Flouberg er navigatør, og har i 1992 sejlet med Sofie Theresa op langs Grønlands vestkyst.

Kangerluarsoruseq (Færingehavn)

Sofie Theresa, et kemikalietankskib.

 Email  -  Hanne Thoms,  DK - 6070 Christiansfeld, © Copyright 2003  www.ht-1.dk

 
 

Hitcounter for Grønland i 4. klasse oprettet d. 23.11.2014