G R Ø N L A N D   I   4.  K L A S S E

Projektarbejdsform

Efterskrift

 

Det var meningen, at eleverne ud fra det overordnede emne Grønland skulle

  • fordybe sig i et selvvalgt delemne

  • stille problemformulerende spørgsmål (hvordan kan det være....)

  • selv søge svarene gennem eksempelvis bøger og interviews (ansvar for egen læring...)

  • finde en god måde at vise den tilegnede viden på (et produkt...)

  • formidle deres viden til klassen (fremlæggelse...)

Jeg havde ikke forestillet mig, at så mange ville benytte sig af interviews i form at Emails. Undervejs i forløbet, som strakte sig over 14 dage, var det tankevækkende at opleve børnenes motivation og nysgerrighed, deres iver efter 'up to date' skildringer.

 

Samtidigt fik de god øvelse i at formulere konkrete og éntydige spørgsmål, god øvelse i at skrive/stave og læse, god øvelse i at bruge Internettet på en frugtbar måde. Der opstod dialoger, hvor svarene resulterede i nye og uddybende spørgsmål.

 

Således fik emnet om Grønland en helt anden dimension end oprindeligt tiltænkt.

 

4. maj 2003, Hanne Thoms, Stepping skole

 Email  -  Hanne Thoms,  DK - 6070 Christiansfeld, © Copyright 2003  www.ht-1.dk

 
 

Hitcounter for Grønland i 4. klasse oprettet d. 23.11.2014