G R Ø N L A N D   I   4.  K L A S S E

Projektarbejdsform - Vis dit arbejde

5. Hvordan skal dit/jeres arbejde vises?

 

Find selv en god måde at vise dit/jeres arbejde på.

 

Her er nogle muligheder:

  • Planche/plakat

  • ler

  • træ

  • stof

  • perler

  • skriftlig/opgave

  • mundtlig fremlæggelse

  • andet

Lav din/jeres fremlæggelse + ØVE JER!

  • Skal være mindst 5 minutter

  • Må højst være 15 minutter

 

 Email  -  Hanne Thoms,  DK - 6070 Christiansfeld, © Copyright 2003  www.ht-1.dk

 
 

Hitcounter for Grønland i 4. klasse oprettet d. 23.11.2014